Dobré vědět

 V této záložce si budete moci přečíst mnoho zajímavých článků, které doporučuje pan doktor.


22.12.2019


22.12.2019


22.12.2019


Jak je to s preskripcí léků při a po hospitalizaci?

7. 11. 2018 Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí, VZP

Může pacientovi, který je hospitalizován, předepsat jeho běžné léky jeho praktický lékař? Dostane pacient při ukončení hospitalizace recepty na léky, které mu byly nově podány? A kdo mu je bude po propuštění dál předepisovat?

Je-li pacient hospitalizován (v nemocnici, léčebně nebo jakémkoliv jiném zařízení lůžkového poskytovatele zdravotních služeb), je povinností dotyčného poskytovatele zajistit mu, resp. přímo poskytnout všechny léčivé přípravky - nejen ty, které byly nově při hospitalizaci podány, ale i léčivé přípravky, které trvale užívá na základě indikace svého lékaře (svých lékařů). Pacient se na úhradě léčiv při hospitalizaci nepodílí, úhrada je zahrnuta v paušální platbě, kterou LPZS dostává od zdravotní pojišťovny.

Poskytovatel zdravotní péče je povinen poskytnout pacientovi všechny léčivé přípravky včetně těch, které užívá trvale. Při hospitalizaci tedy není možné vykázat stejnou péči zároveň v ambulantním režimu.

Při hospitalizaci pacienta nelze současně vykázat péči, která je poskytována v režimu ambulantní péče. Praktický lékař ani jiný ambulantní poskytovatel zdravotních služeb tedy pacientovi v době jeho hospitalizace nesmí nic na recept (ani na poukaz) předepsat, a pokud by se tak stalo, informační systém pojišťovny nedovolí předepsaná léčiva či zdravotnické prostředky zaplatit z veřejného zdravotního pojištění. Úhrada by pak byla na tom lékaři, který recept či poukaz vystavil.

Předepsání léků na recept v rámci hospitalizace je možné jen v poslední den ústavní péče, protože ten den je pacient fakticky propuštěn a vystavení receptu v rámci ambulantní péče se tak stává legitimním. Na receptu by muselo být razítko ambulance. Pacient ale nemá z nemocnice odcházet s receptem. Podle zákona o zdravotních službách musí být při propuštění vybaven léčivými přípravky na tři dny nebo v odůvodněných případech i na další nezbytně nutnou dobu. To se týká zejména situací, kdy zdravotní stav pacienta nezbytně vyžaduje bezodkladné užívání léčivého přípravku, ale vzhledem k místní nebo časové nedostupnosti lékárenské péče není možný včasný výdej léčivého přípravku na lékařský předpis.

Ošetřujícímu lékaři, který navrhl ústavní péči, a registrujícímu praktickému lékaři (nejedná-li se o téhož lékaře) odešle nemocnice ihned propouštěcí zprávu pacienta včetně návrhu dalšího léčebného postupu. Následně už pacientovi předepisuje léčivé přípravky jeho praktický lékař nebo (zejména mají-li preskripční/indikační omezení) ošetřující lékař - specialista.

Připomínáme, že ze zdravotního pojištění se při poskytování ústavní péče plně hradí léčivé přípravky (a potraviny pro zvláštní lékařské účely, individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka a transfúzní přípravky) v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti onemocnění. Může tedy dojít k situaci, kdy pacient při hospitalizaci dostává léčivý přípravek, který je zaměnitelný s tím, který je zvyklý běžně užívat. Je pak na jeho ošetřujícím lékaři, zda se nastavené medikace bude nadále držet, nebo ji pacientovi upraví.

Zdroj: https://www.pippl.cz


Vytvořte si webové stránky zdarma!