CENÍK

Výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami !!!

(Vychází z nového Seznamu zdrav. výkonů s bodovými hodnotami dle vyhlášky Ministerstva zdr. ČR č. 493 sb.)

Lékařská zpráva o prodělaném onemocnění COVID-19

300 Kč

Aplikace vitamínu C

1 100 Kč/sezení

Prohlídky pro zaměstnavatele

500 Kč

Řidičský průkaz

400 Kč
(důchodci 200Kč)

Zbrojní průkaz

400 Kč

Potravinářský průkaz

250 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

350 Kč

Lázně samoplátci

300 Kč

Prohlídky sportovců, dobrovolných hasičů, pro práci v zahraničí

500 Kč

Svářečský průkaz

200 Kč

Výpis pojistné události

350 Kč

Posudek o bolestném

350 Kč

Vstupní akupunkturní vyšetření

800 Kč

Jedno akupunkturní sezení

500 Kč

Akupunkturní obstřik

100 Kč

Aplikace AKU jehel (trvalky)

300 Kč

Homeopatie

500 Kč

Kontrolní homeopatické vyšetření

300 Kč

Nitrosvalová injekce

30 Kč/ks

Aplikace Biodermálních nití

2000 Kč/sezení

Očkování u samoplátců

100 Kč

Potvrzení

100 Kč

Jedna aplikace MD GUNA injekcí 
(kůra obnáší 10 aplikací 1x týdně)

400 Kč

Ofocení odborného nálezu, výsledku (dle zákona 634/2004 sb.)

15 Kč/strana