CENÍK

Výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami !!!

(Vychází z nového Seznamu zdrav. výkonů s bodovými hodnotami dle vyhlášky Ministerstva zdr. ČR č. 493 sb.)

Lékařská zpráva o prodělaném onemocnění COVID-19

300 Kč

Aplikace vitamínu C

1 500 Kč/sezení

Prohlídky pro zaměstnavatele

650 Kč

Řidičský průkaz

400 Kč
(důchodci 200Kč)

Zbrojní průkaz

400 Kč

Potravinářský průkaz

250 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

350 Kč

Lázně samoplátci

300 Kč

Prohlídky sportovců, dobrovolných hasičů, pro práci v zahraničí

650 Kč

Svářečský průkaz

200 Kč

Výpis pojistné události

350 Kč

Posudek o bolestném

350 Kč

Vstupní akupunkturní vyšetření

1000 Kč

Jedno akupunkturní sezení

700 Kč

Akupunkturní obstřik

200 Kč

Aplikace AKU jehel (trvalky)

300 Kč

Nitrosvalová injekce

30 Kč/ks

Aplikace Biodermálních nití

2000 Kč/sezení

Očkování u samoplátců

100 Kč

Potvrzení

100 Kč

Jedna aplikace MD GUNA injekcí 
(kůra obnáší 10 aplikací 1x týdně)

500 Kč

Ofocení odborného nálezu, výsledku (dle zákona 634/2004 sb.)

15 Kč/strana

Antigenní test na vyžádání

200 Kč

Očkování proti chřipce-samoplátci

600 Kč

Hořčíkové infuze

400 Kč

Vytvořte si webové stránky zdarma!