Bazgier-ordinace

Školní 225
Strakonice
38601
383328828
milan.bazgier8@gmail.com

Ceník

Výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(Vychází z nového Seznamu zdrav.výkonů s bodovými hodnotami dle vyhlášky Ministerstva zdr. ČR č.493 sb.)

Prohlídka pro zaměstnavatele…….................500 Kč

Zbrojní průkaz...............................................400 Kč

Řidičský průkaz ………...................................400 Kč

Řidičský průkaz-důchodci ………....................200 Kč

Potravinářský průkaz…………….....................250 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace…................300 Kč

Lázně samoplátci…………………......................300Kč

Prohlídky sportovců,dobrovolných

   Hasičů,pro práci v zahraničí…….......................400 Kč

Svářečský průkaz…………………....................200 Kč

Výpis pojistné události…………….................300 Kč

Posudek o bolestném………………................300 Kč

Vstupní akupunkturní vyšetření…...............800 Kč

Jedno akupunkturní sezení………................500 Kč

Akupunkturní obstřik……………..................100 Kč

Aplikace AKU jehel-trvalky………..................200Kč

Homeopatie…………………................500Kč

Aplikace Biodermálních nití.................1 sezení 2000Kč

Očkování u samoplátců……………...............100 Kč

Potvrzení…………………………….................100 Kč

                     Aplikace MD-GUNA injekcí..dochází se na kůru 10 aplikací 1xtýdně, jedna aplikace ...............  360Kč

          Ofocení odborného nálezu,výsledku(dle Zákona 634/2004Sb) jedna strana ........................................  á 15 Kč